Emajõe-suursoo KEskus
LEADER PROJEKTITOETUS 13-21.2/23/2204
Emajõe-Suursoo Keskuse terrassi rekonstrueerimine


2024. aasta alguses avati Emajõe-Suursoo Keskuse juures rekonstrueeritud terrass. Uus terrass on varasemast suurem, lisatud on piirded ning keskuse hoone on tänu terrassile turvaliselt ühendatud Emajõel asuva ujuvkaiga. Terrassi ehitust rahastati  TAS/ Leaderi meetmest " Turismiettevõtluse arendamine" ja Luunja valla eelarvest. Terrassi ehitas Furtive OÜ.

Emajõe-Suursoo Keskus on 2006. aastal RMK poolt loodud loodushariduskeskus, mille RMK sulges 2016. aasta sügisel. Luunja vald on välja arendamas keskusest maakondlikku tähtsusega loodus- ja turismikeskust, Emajõeäärsete alade turismi- ja loodushariduslikku tähtsust on rõhutatud nii Luunja valla 2023. aasta algusest kehtima hakkavas Luunja valla arengukavas (2023-2035) kui ka Tartumaa arengustrateegias 2040. Emajõe-Suursoo Keskuse pikaajaliseks eesmärgiks on pakkuda mitmekülgset loodushariduslikku programmi, mis toetaks üldhariduskooli õppekava praktilise poole pealt ning pööraks laiemat tähelepanu keskkonnahoidlike praktikate loomisel ja hoidmisel. Samuti on Emajõgi ja Peipsi vesikond Tartumaale oluliseks eripäraks, seega on läbi keskuse tegevuse võimalik anda nii oma inimestele kui külalistele ülevaade nii märgalade kui ka Emajõega piirnevate alade tähtsusest. Lisaks eelnevale on Emajõe delta üks suuremaid deltasoostike Euroopas ning selle tähtsust biosfääri kaitsja ja rikastajana on raske ülehinnata. Emajõe-Suursoo Keskus on Euroopa Kultuuripealinn Tartu 2024 Luunja vallas planeeritud sündmuste (põhiprogrammis "Pühendusega Eesti klaverile" ja kogukonnaprogrammis Taliteede festivali läbiviimine koostöös Luunja, Kastre ja Peipsiääre vallaga) üheks epitsentriks.

Emajõe-Suursoo Keskus on ehitatud 14. sajandist pärit Uue-Kastre linnuse varemetele, hoone ja selle ümbrus on muinsuskaitse all. Hoone juurest algab Peipsiveere looduskaitseala. Maja on keskmises seisukorras, kuid õues olev terrass oli aastate jooksul läbi mädanenud. 2022. aasta suvel avas Luunja vald keskuse kõrval uue sadamaslipi suurematele jõel liikuvatele alustele, mis on vaja ühendada hoone terrassiga. See tagab mugava juurdepääsu slipile, sh liikumispuudega inimestele. Samuti annab valgustatud terrass vaatega Emajõele võimaluse rohkemateks loodushariduslikeks tegevusteks looduskeskuse juures. Luunja vald soovis toetusega terrassi rekonsrueerida - lammutada amortiseerunud osad ning ehitada sadamaslipiga ühendatud terrass.

Emajõe-Suursoo Keskus on Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse poolt hallatav looduskeskus Emajõe-Suursoo serval. Keskuse eesmärk on tutvustada maja juurest algavat Euroopa üht suurimat märgala ning suunata inimesi mõtlema looduse olulisuse peale. Keskuses korraldatakse alates 2022. aasta suvest tihedat kultuuri- ja matkaprogrammi, näiteks toimus 2024. aasta veebruaris koostöös Euroopa Kultuuripealinn Tartu 2024 kogukonnaprogrammiga Taliteede festivali, tavaks on saanud igakuised filmiprogrammid, töötoad ja matkad.