Emajõe-suursoo KEskus

Peeter Lauritsa näitus "Biotoopia - eluvormide parlament"

Peeter Laurits annab näituse vaatamiseks kaasa ka parima dialoogi saavutamiseks juhise: „Selgeks on saanud, et kui inimesed teiste eluvormide huvidega arvestama ei hakka, võib meie pidu lühikeseks jääda. Tuleb ka teised osalised nõupidamislaua taha kutsuda. Kuidas aga seda teha, kui teised eluvormid tunnetavad, mõtlevad ja väljenduvad hoopis teisiti kui meie? Maa on asustatud tohutu hulga väga erinevat tüüpi teadvustega.“

Laurits tegeleb loomingus inimeseks olemise põhiküsimustega ja sellega kaasnevate paradoksidega, biosfääri problemaatika ja suhetega teiste eluvormidega. Ta teeb koostööd paljude loojatega valdkondade ja põlvkondade üleselt, nii Eestis kui rahvusvahelisel väljal. Erinevate kogemuste ja püüdluste mõtestatud tervikuks ühendamine on Peeter Lauritsa kutsumus. Emajõe-Suursoo Keskuses on väljapandud teoseid aastatest 2003 kuni 2022. Näitus jääb avatuks kuni 21. juuli 2024, näitus on avatud pühapäeviti kell 12-16, muudel aegadel
kokkuleppel. Täpsem info keskuse kodulehel.